DỊCH VỤ IN-PLANT CHO NĂNG SUẤT TỐT HƠN

Là thợ hàn của bạn sản xuất quá nhiều mối hàn không nhất quán? Là tài nguyên bảo trì trong nhà của bạn kéo dài quá mỏng? Là năng suất của bạn đau khổ? Bạn có biết? Chúng tôi sẽ!

Tăng năng suất với Tham quan & Đánh giá Nhà máy từ Micro-Weld:

  • BẢO DƯ PRENG PHÒNG NGỪA
  • SỬA CHỮA (NẾU YÊU CẦU)
  • ĐÀO TẠO