Lần cuối cùng bạn thực sự thay thế một phần trên máy hàn mông Micro-Weld là khi nào? Mặc dù thợ hàn mông của chúng tôi làm việc chăm chỉ hơn, lâu hơn và cung cấp các mối hàn chất lượng cao nhất quán, một số bộ phận cuối cùng sẽ bị mòn. Kiểm tra thợ hàn của bạn để biết các bộ phận bị hao mòn, hoặc gọi cho Nhóm Dịch vụ Micro-Weld. Tại sao đi nơi khác? Nhận phụ tùng chính hãng từ những người đã xây dựng thợ hàn của bạn. Tất cả các bộ phận có thể trông giống nhau, nhưng chúng ta làm việc tốt hơn và kéo dài hơn. Thợ hàn của bạn sẽ biết sự khác biệt. Bạn cũng sẽ biết điều đó, bởi vì Phụ tùng chính hãng Micro-Weld chính hãng làm giảm sự phá vỡ và thời gian hàn, tối đa hóa tính nhất quán của mối hàn và tăng năng suất của bạn.

Phụ tùng chính hãng Micro-Weld có sẵn:

  • GIÀY HÀN & DIES
  • CLAMPS & XUÂN UPSET
  • TRỤ SỞ
  • MÁY BIẾN ÁP